(Vita e paroli)

Vita e paroli
si strinciunu
comu l’aria cchê purmuna:

’N’autra sira a stissa
comu chista
e moru!

Nn’aju a rrispirari
c’u sapi quantu
silenziu di canigghia …

Quantu voti quantu
aju a surcari
munzignarii di vitru?

 – Vita e parole / si stringono / come l’aria con i polmoni:// Un’altra sera uguale a questa /e muoio! // Ne debbo respirare / chissà quanto / silenzio di crusca … // Quante volte quante / dovrò solcare / menzogne di vetro?

Da Aria sbintata