Néva

Ji so’ mòrte quédd’anne ca ce stéva
nu mètre de néva.
E Nannina la lattara, gioja cara,
ce purtava u latte lu stésse
tutte li matine e kke ttande de stevala.
Quédd’anne ke la néva
stévene chjuse tutte li scòle
mméze’e chjazze e ssòp’e titte:
jéva tutte gghjanghe e tutte u monne stéva citte.
Céle e tèrra, tutte nu kelòre
li crestjane spejavene ann’aria
caccheduna scéva fore
ke vedé sasse cagnava l’arja.
Ròsse e pecceninne tutte cluquate ke la fréva
jettate dind’ a nu lètte a wuardà còme scegnéva.
Nge putèva rapì manghe la pòrta
quédd’anne ca ji so’ mòrte.