Gànu gànu

N’amu ricòtu pedàte, s’càffi,

pèllari, pùni, currigliàte.

Nue, fèrmi, uìgni da Sìua,

vìnu de cantìna.

Ccu llu sàue
‘ntre sacchètte

Ppe llu jettàre alle scurciàte,

avìmu caminàtu
sempre de chìlla

manèra :
tìsi, ‘mpizzìllicu, chjicàti.

Ancòre e ancòre, stu viaggiu

De intra, stu
viaggiu de fòre.

‘A terra, sempre ‘a stessa, scàvuza,

‘mmidiùsa, scippannèra;

‘a vita, cumu sempre, stròscia,

làtra, mafiùsa, critichèra.

 

‘U rimorsu ne
scauìa, gànu-gànu.

Gànu-gànu allu
fìu de trèmpa, alle

Uamètte du
rasòiu, a ‘nu curtèllu

Spunùtu alle cannaròzze. Ppe votàre

‘sta terra ce vò ‘nu uàmpu, ‘nu trònu,

‘na timpèsta; ce vò simènta e graste

de chiantàre alla furesta.

 

Simènta de
penzèri, nùci de pèdi

Sanizzi ;

Sinnò, rimàna ‘stu ràs ‘cu allu collu,

a ‘sti pizzi pizzi.

 

RASENTE
– Ci siamo tenuti le pedate, gli schiaffi, / i ceffoni, i pugni, le cinghiate.
/ Noi, fermi, fusti della Sila, / vino di cantina. / Con il sale nelle tasche /
per gettarlo alle ferite, / abbiamo camminato sempre in quel / modo: dritti, in
bilico, piegati. / Ancora e ancora, questo viaggio / dentro, questo viaggio di
fuori. / La terra, sempre uguale, scalza, / invidiosa, furtiva; / la vita, come
sempre, leggera, / ladra, mafiosa, criticona. // Il rimorso ci perquisisce,
rasente. / Rasente al filo d’un dirupo, alla / lama del rasoio, a un coltello /
puntato al pomo d’Adamo. Per cambiare / questa terra occorre un lampo, un
tuono, / una tempesta; occorre semenza e piante / da portare nella foresta. //
Semenze di pensieri, malleoli / vigorosi; / altrimenti, perdurerà questo
rancico alla gola, / dappertutto.